velkommen til kurset.....

Her er Hjemmesiden for de forskellige kursister...


Kursist nr 1
Kursist nr 2
Kursist nr 3
Kursist nr 4
Kursist nr 5
Kursist nr 6
Kursist nr 7
Fotografier taget under kurset - til hjemmesiden
Programmer brugt under kurset - til hjemmesider
1. Ry Gruppe's hjemmeside